Headerboterbloem

Algemene Voorwaarden Bergwandelen-Bloemers

schapen

1. Geldigheid

Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tot het begeleiden van wandeltochten tussen Bergwandelen-Bloemers en de deelnemer aan een wandeltocht (waaronder ook sneeuwschoentochten), waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

2. Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand door verzending per e-mail van het ingevulde aanmeldformulier door de deelnemer aan Bergwandelen-Bloemers.

 

3. Persoonsgegevens

Door de aanmelding gaat de deelnemer ermee akkoord dat zijn/haar naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden verstrekt aan Bergwandelen-Bloemers met inachtneming van de onderstaande privacyverklaring.

 

4. Programmawijziging

Bergwandelen-Bloemers spant zich tot het uiterste in om de voorgenomen wandeltocht te laten verlopen volgens de vooraf verstrekte informatie. De wandelleidster van Bergwandelen-Bloemers, of haar vervanger, heeft het recht naar haar oordeel noodzakelijke programma-wijzigingen door te voeren, om de veiligheid van de deelnemers en van haarzelf te waarborgen. Gedacht moet worden aan onder meer omstandigheden op het gebied van weer, lawinegevaar, terrein en de gezondheid van de deelnemers of de wandelleidster zelf.

 

5. Overnachting

Overnacht wordt in hotels, gîtes en/of berghutten met ontbijt en/of half of heel pension. Deelnemers slapen zowel in slaapzalen/dortoirs als in kamers voor een gering aantal personen. De deelnemer kan aan Bergwandelen-Bloemers verzoeken of een kleine slaapkamer gereserveerd kan worden. Daartoe moet er nog tijd beschikbaar zijn dit te regelen, moet bij de overnachtingsplaats een mogelijkheid bestaan en moet meestal extra betaald worden door de deelnemer. Uitsluitend indien expliciet vermeld kan ook kamperen tot het programma behoren.

 

6. Verzekering

Iedere deelnemer is verplicht  om een ongevallenverzekering af te sluiten, die risicosporten inclusief helikopterredding dekt. Dit is mogelijk bij de Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging.  Als de deelnemer al lid is van de NKBV (jaarabonnement is in 2019 €52,50) is de verzekering voor €35,95 (prijspeil in 2019)  af te sluiten. Heeft de deelnemer een doorlopende reisverzekering dan controleert zij/hij derhalve of risicosporten zijn meeverzekerd. 

 

7. Annulering

  1. Annulering door de deelnemer dient telefonisch of per sms te gebeuren naar het volgende telefoonnummer van Bergwandelen-Bloemers: 0031626370847. Bij annulering van de wandeltocht korter dan 7 dagen voor de begindatum van de tocht blijft 100% van het totaalbedrag verschuldigd. Bij annulering van korter dan 14 dagen voor de begindatum is de deelnemer 90% van het totaalbedrag verschuldigd, korter dan 21 dagen voor de begindatum 75%, korter dan 28 dagen voor de begindatum 50%, en bij annulering langer dan 28 dagen is alleen de aanbetaling  verschuldigd.
  2. Bergwandelen-Bloemers heeft het recht een tocht te annuleren in elk geval indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in het Programma gepubliceerde aantal. In dat geval retourneert Bergwandelen-Bloemers de betaalde bedragen aan de deelnemers onder aftrek van de voor de wandeltocht reeds gemaakte kosten zoals huur of aanbetaling van accommodatie, die niet meer gerestitueerd kunnen worden. Bergwandelen-Bloemers kan in deze situatie niet aansprakelijk worden gehouden voor enige door een deelnemer geleden schade.
  3. Annulering door Bergwandelen-Bloemers in een ander geval dan betreffende het aantal aanmeldingen, zal tot het uiterste vermeden worden. Te allen tijde zal dan geprobeerd worden een vervangende, gelijkwaardige wandelleid(st)er of een vervangend programma te vinden. Mocht dat niet lukken dan wordt geannuleerd en zal al het door de deelnemers reeds betaalde geld worden terugbetaald onder aftrek van de voor de wandeltocht reeds gemaakte kosten zoals huur of aanbetaling van accommodatie, die niet meer gerestitueerd kunnen worden.
  4. Bij annulering door Bergwandelen-Bloemers omdat het land van bestemming of het noodzakelijke doorreisland vanwege Covid-19 vanwege het ontvangende land of vanwege Nederland niet toegankelijk is treden dezelfde voorwaarden in als genoemd onder lid 3 hierboven.

 

8. Fysieke conditie

Iedere deelnemer dient te voldoen aan de fysieke conditie zoals deze in het programma is weergegeven. Ook is zij/hij verplicht op het aanmeldformulier aan te geven indien medicijnen worden gebruikt en/of aandoeningen of allergieën aanwezig zijn die van invloed kunnen zijn op het functioneren van die deelnemer. Voor deelname aan een van de programmaonderdelen is, indien Covid in Nederland of een doorreisland of het land van bestemming speelt, een bewijs van vaccinatie tegen Covid-19 conform de RIVM-voorwaarden vereist of dient een negatieve PCR-test niet ouder dan 72 uur, of een negatieve sneltest niet ouder dan 48 uur op verzoek getoond te worden aan de wandelleidster van Bergwandelen-Bloemers.

 

9. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Bergwandelen-Bloemers sluit iedere aansprakelijkheid uit voor persoonlijk letsel en voor schade aan enig eigendom van de deelnemer. De deelnemer dient zich er bewust van te zijn dat bergwandelen risico’s met zich meebrengt.

 

10. Betaling

De deelnemer dient maximaal 20% van het totaalbedrag aan te betalen, binnen 5 dagen na ontvangst van het verzoek daartoe van Bergwandelen-Bloemers. Het restantbedrag maakt de deelnemer na ontvangst van de eindfactuur voor vertrek over.

 

Nederlands recht

Op deze overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen tussen de deelnemer en Bergwandelen Bloemers is Nederlands recht van toepassing.